当前位置:首页 > 之学 > 正文

nuoyazhou danlungousiu歌手c

发布:2023-11-15 05:34:13 124


 dan lun gou siu

 歌手cen guen hei

 nei xu nei ya be liu yi

 ba wui zoi wui mang yi qin

 tou sou gou zhong seng na yang mei mueng yi goe qin

 ke xiu xu sang seng you heng

 he yu nuo tong zhou you yin

 yi nuo ting liu hou min hong hou zen

 ming ya zhiang gou bi hao yun

 gen nei dou bi xi

 nuo pa wui nang nang bei xun

 na lin ha lei zhou ji ya seng zhou guo din

 cen me dan wui qun zhuo sang tiu ming ya zhiang gou bi hao yun

 ba heo zoi ji lin zei sei gai ging zeng gei li

 sei gan giu nang lun dei fu gi ya ya tin tin dei tui siu

 tong hao yuo you ya tin zhoi yu mang sei shun qing mo you bin

 nuo gou yin hou neng tai guo pa cou

 mou me ye zen sang peng you da dong nei xiu sa ji hou

 hei nuo zhui fai lo xi hou lam ju hao fei xi wei zou

 m gou dang tuo lei ji sou si guang yue guo dou lou

 nuo ya ding hoi hou

 nuo pa nei ya sa sang hou jun nan yi mang diu you yin

 cen dou ji noi zoi ling sen yong men

 ming ya zhiang gou bi hao yun

 gen nei dou bi

 ya giu nuo nang nang bei xun

 na lin zhuo zoi hou zhuo mang dou ta bei min

 ya xi nuo sang tiu nang lun you ji dan na hou heng min

 zou xun ging guo mang mang you lin chuang yue ya hui gei ju na zhuang lin

 ming ya zhiang gou bi hao yun

 gen nei dou bi

 nuo pa wui nang nang bei xun

 mei neng ya ya wui min yi bei xu ji din

 cen me dan wu qun zhuo sang tin

 ming ya zhiang gou bi hao yun ba heo zoi zi lin

 zie sei gai ging zeng gei li

 si gan giu nang lun dei fu gi ya ya tin tin dei tui siu

 tong hao yua you ya tin zhoi yu mang sei shun qing mo you bin

 tong hao yua you ya tin zhoi yu loi mang mang gou ya ha ziu

 sa lun dou hou doang man siu

 ok!!!搞定!累死我也~~~照着歌词打得~~楼主一定要给分啊!!哈哈~我很理解你像我刚刚听粤语歌那会一样~

标签: iningheme


相关推荐

分享到